ненарушим

прил. - ненакърним, неприкосновен, непокътнат, цялостен, здрав, солиден, неразривен, неразкъсваем
прил. - спокоен, мирен
прил. - неотменяем

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • НЕНАРУШИМЫЙ — НЕНАРУШИМЫЙ, ненарушимая, ненарушимое; ненарушим, ненарушима, ненарушимо (книжн.). 1. Не подлежащий отмене (устар. и ритор.). Ненарушимые обеты. 2. Ничем не прерываемый, не нарушаемый. Ненарушимый покой. Ненарушимая тишина. Толковый словарь… …   Толковый словарь Ушакова

  • Я — 1. Я1 нескл., ср. название буквы я , неточное обиходное название звука а с предшествующей мягкостью согласного или с йотацией и др. значения; срн. а1. 2. Я2, меня, мне, меня, мною и мной, обо мне, мест. личное 1 лица ед. 1. Служит для обозначения …   Толковый словарь Ушакова

  • Обязательные поставки государству — сдача государству в определённые сроки заранее установленного количества сельскохозяйственных продуктов по врученным колхозам, колхозникам и единоличникам обязательствам, имеющим силу налога заменившая контрактацию в конце 1932 начале 1933 для… …   Википедия

  • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

  • ненакърним — прил. ненарушим …   Български синонимен речник

  • неотменен — прил. неизменен, непроменен, все същият, същият прил. безвъзвратен, предопределен, неизбежен, наложителен, определен прил. неотменяем, ненарушим, окончателен, безапелационен прил. твърд, стабилен прил. решителен …   Български синонимен речник

  • неприкосновен — прил. ненарушим, незасегнат, недокоснат, непокътнат, запазен, здрав, цял, цялостен, целокупен …   Български синонимен речник

  • преспокоен — прил. спокоен, неподвижен, застоял, тих, мирен, несмутим, ненарушим, несмущаван, безбурен, безметежен, безтревожен, уталожен прил. равнодушен, безчувствен, невъзмутим, безучастен, безразличен, апатичен, безгрижен, сдържан, търпелив,… …   Български синонимен речник

  • спокоен — прил. неподвижен, застоял, тих, мирен, несмутим, ненарушим, несмущаван, безбурен, безметежен, безтревожен, уталожен прил. равнодушен, безчувствен, невъзмутим, безучастен, безразличен, апатичен, безгрижен, сдържан, търпелив, нечувствителен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.